37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 38 +48 158421818 +48 158149346
PL HU RU DE EN
TASTA
TASTA
TASTA

Projekty UE

 

 

 


TASTA Armatura Sp. z o.o. realizuje projekt „Wdrożenie technologii hydro-formowania grubościennych kształtek ze stali trudnoodkształcalnych w zakresie średnic Fi 21,3 do Fi 88,9 wraz z pełną automatyzacją procesu obróbki i znakowania”, umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0004/19-00, dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej Nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Wartość projektu:
4 920 000 zł, z czego 1 800 000 zł stanowi wkład z Funduszy Europejskich.


Głównym celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kształtowanych na zimno metodą hydro-formowania w bezodpadowej technologii ze stali ferrytycznych, martenzytycznych i odpornych na korozję.

Projekt przyczyni się do wzrostu wsparcia gospodarczego oraz wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. W wyniku jego realizacji wdrożone zostaną wyniki prac B+R, innowacje produktowe oraz stworzone zostanie zaplecze techniczne i technologiczne do prowadzenia prac nad rozwojem kolejnych, innowacyjnych produktów. Poprzez to nastąpi wzrost potencjału wytwórczego TASTA Armatura Sp. z o.o. i osiągnięcie stabilnego wzrostu przychodów w perspektywie długoterminowej.