37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 38 +48 158421818 +48 158149346
PL HU RU DE EN
TASTA
TASTA
TASTA

Jakość

Bezpieczeństwo i zaufanie

Certyfikowany system zarządzania jakością oraz posiadane uprawnienia gwarantują bezpieczeństwo dostaw i zapewnienie Klienta, że otrzyma towar zgodny ze swoim zamówieniem o najwyższej jakości, w 100% spełniający wymagania norm przedmiotowych.

Cechy jakościowe naszych wyrobów sprawdzane są przez niezależny kompetentny personel. Wyroby nasze dostarczane są wraz z dokumentacją kontroli stanowiącą dowód na zgodność wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami Klienta, lub jako potwierdzenie pochodzenia materiału.

Tasta_sprawdzona_jakosc
Tasta_armatura
Tasta_gwarncja_solidnej_jakosci
Mlot_producent kolan_trojnikow_zwezek

Wystawiamy następujące rodzaje dokumentów kontroli wg EN 10204:

Dokumenty oparte na kontroli wewnętrznej:

  • deklarację jakości 2.1

  • atest 2.2

Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczej:

  • świadectwo odbioru 3.1

  • świadectwo odbioru 3.2

Gwarantem dotrzymania wymagań jakościowych jest posiadanie przez naszą firmę:

  • Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001

  • Certyfikatu spełnienia wymagań Dyrektywy 2014/68/UE

  • Certyfikatu TÜV na przenoszenie oznaczeń materiałowych na elementy urządzeń podlegających Dyrektywie 2014/68/UE

  • Certyfikatu TÜV wg AD2000 W0

  • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych

  • Zezwolenia Inspektoratu Dozoru Technicznego w Rzeszowie na przenoszenie oznaczeń materiałowych na elementy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonane przy zastosowaniu obróbki mechanicznej

Ciągle doskonaląc istniejące rozwiązania i procedury, dążymy do osiągnięcia przekonania przez naszych Klientów, że firma nasza jest solidnym i rzetelnym partnerem, a ich rosnące wymagania stanowią podstawę dla naszych działań.

teraz_polska
standard
nominacja
jakosc2008