37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 38 +48 158421818 +48 158149346
PL HU RU DE EN
TASTA
TASTA
TASTA

FAQ

FAQ (Frequenty Asked Questions)

1. Jakich instalacji, urządzeń dotyczy dyrektywa ciśnieniowa PED 97/23 /EC ?
Na to pytanie łatwiej jest odpowiedzieć w przypadku rurociągów, jakich instalacji nie dotyczy: będą to układy swobodnego odparowania wody, elementy do zastosowań nuklearnych, elementy wielkich pieców, rekuperatory, grzejniki i rury w systemach co, elementy stosowane w sprzęcie militarnym, w lotnictwie, rurociągi przesyłowe przeznaczone do transportu płynów lub substancji do lub z instalacji (na lądzie i wodzie) i podobne wyjątki. Czyli w praktyce pozostałe zbiorniki, zespoły, instalacje i inne urządzenia przeznaczone na gazy, gazy skroplone, gazy rozpuszczone, pary, ciecze w których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS przekracza 0,5 bara (czyli 0,05 MPa lub 0.49 atm) będą podlegały dyrektywie. Jednakże należy mieć tu na uwadze, że pomimo iż PS będzie wyższe od 0,5 bara, dany element może nie podlegać pod dyrektywę 97/23 - jest to uzależnione dodatkowo od iloczynu PS x V oraz rodzaju medium. Oczywiście instalacje przeznaczone do płynów niebezpiecznych lub płynów bezpiecznych do pewnego stopnia będą poza wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej PED, musiały spełniać wymagania dyrektywy 67/548/EC.

2. Jakie materiały można stosować na rurociągi których dotyczy dyrektywa ciśnieniowa PED 97/23/EC ?
Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa (ESR) opisane w Załączniku numer 1 do dyrektywy określają ściśle materiały które dopuszczone są do stosowania w instalacjach podlegających PED. Są to materiały:
a) zgodne z normami zharmonizowanymi, lub
b) objęte Europejskim Uznaniem Materiałów (EAM), przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych , lub
c) poprzez stosowanie materiału dopuszczonego jednorazowo (PMA).

3. Co to znaczy materiały zgodne z normami zharmonizowanymi ?
Są to materiały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami EN, ale tylko tymi które są zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC. W naszym przypadku będą to głownie normy: PN-EN 10216-2; EN 10216-3; EN 10216-4; EN10028-2; EN 10222-2; EN 10222-3; EN 10222-4.

4. Jakie materiały objęte są Europejskim Uznaniem Materiałowym (EAM)?
Link do strony z zestawieniem aktualnych norm. 

 

 
5. Czy odpowiednie wymiarowo kształtki wykonane według EN 10253-2 można traktować jako równoważne elementom wg DIN 2605-2, DIN 2615-2. ?
Nie jest to prawdą. Co prawda norma EN 10253-2 jest normą zharmonizowaną, ale opisuje dwa typy kształtek. Typ B wg EN 10253-2 odpowiada elementom wg DIN2605-2, DIN 2615-2.

6. Czy dopuszczalne jest stosowanie gatunku A420 WPL6 jako zamiennik P355NL1 ?
O tym czy jest możliwe zastąpienie kształtki wykonanej z gatunku P355NL1 na wykonaną z innego gatunku może zadecydować projektant danej instalacji. Przy podjęciu decyzji będzie uwzględniał: charakter instalacji , czy podlega PED 97/23/EC, rodzaj i charakter obciążeń (czy może zgodzić się na wyraźnie niższą granicę plastyczności jak ma to miejsce dla przykładu właśnie w gatunku WPL6), właściwości medium i inne ważne czynniki.

7. Czy materiał na odkuwki P355NH można zastąpić na przykład materiałem A350 LF2 według ASTM ?
Tutaj mamy sytuację podobną jak w punkcie 6, czyli projektant powinien określić czy dopuszcza zastosowanie stali o wyraźnie niższej granicy plastyczności (dla P355NH jest to 355MPa, zaś dla A350 LF2 jest to 253MPa).