37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 38 +48 158421818 +48 158149346
PL HU RU DE EN
TASTA
TASTA
TASTA

Projekty UE

 

 

 

TASTA Armatura Sp. z o.o. realizuje projekt „Uruchomienie wyrobów kutych na gorąco ze stali ferrytycznych, martenzytycznych i odpornych na korozję” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej Nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 869 600 zł, z czego 836 000 zł stanowi wkład z Funduszy Europejskich.

Głównym celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kutych na gorąco ze stali ferrytycznych, martenzytycznych i odpornych na korozję. Produkty te, jak i technologia ich wykonania są efektem prac B+R przeprowadzonych przez Firmę. Ich wdrożenie na rynek pozwoli Firmie na zdobycie pozycji krajowego lidera w produkcji, dostarczającego wyroby będące przedmiotem projektu do głównych krajowych podmiotów z sektora energetycznego, paliwowego, gazowego oraz ciepłowniczego. Realizacja projektu pozwoli także na wejście na światowe rynki dostawców tego typu rozwiązań jako jedyny podmiot w kraju. W tym kontekście projekt przyczyni się nie tylko do wzrostu znaczenia gospodarczego województwa, ale także do zwiększenia jego dochodów na skutek wzrostu obrotów i zysku firmy.

Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie w 3 letniej perspektywie od 2018 r. trójników rozwidlonych nadkrytycznych w ilości 520 szt. oraz kolan grubościennych nadkrytycznych w ilości 3300 szt.